Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Domaňovciach v likvidácii